top of page
Ledningssystem_edited.jpg

Ledningssystem

Enkla, effektiva ledningssystem!

Ett ledningssystem behöver inte alls vara krångligt och byråkratiskt, tvärtom skall det fungera som ett effektivt verktyg att driva sitt företag på. Vi kan hjälpa till att hitta de rutiner och arbetssätt som passar ert företag och anpassa ledningssystemet utifrån er verksamhet. Det kan exempelvis vara när det gäller processkartläggning, dokumenthantering, IT-lösningar, mätningar av kundtillfredsställelse m.m. 
 

Med ett effektivt ledningssystem blir det lättare att möta de krav som finns från kunder och andra intressenter i omvärlden. Vi kan fungera som stöd eller projektledare vid utveckling eller införande av ledningssystem för miljö, arbetsmiljö eller kvalitet. 

Oavsett om du vill ha ett ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller FR2000 så kan vi hjälpa er.


Läs mer om respektive område här:

 

Interna revisioner

Förutom att interna revisioner är ett krav för er som är certifierade kan det vara ett mycket bra verktyg för att hitta förbättringspotentialen hos företag. Genom att identifiera eventuella styrkor och svagheter i ledningssystemet får vi ett bra sätt veta var vi kan sätta in åtgärder för att utveckla ledningssystemet och företaget på bästa sätt. Vi kan planera och genomföra revisioner av ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Kan också fungera som stöd i planering till företagens egna interna revisorer.

Rådgivning

Behöver ni en rådgivare eller samtalspartner gällande frågor om ledningssystem, miljölagar eller arbetsmiljöfrågor så kan vi hjälpa er. Det kan gälla på vardagliga frågor i driften eller strategiska frågor som rör utveckling av ledningssystmet.


 

Utredningar/nulägesanalyser

Vi kan bistå er med att utföra och sammanställa utredning och nulägesanalyser för er verksamhet. Det kan till exempel vara en miljöutredning inför ett införande av ett ledningssystem eller årligen återkommande utredningar.GAP-analys

En GAP-analys är ett bra verktyg att ta verksamheten från en position till en annan där man jämför nuläget mot det läget ni vill komma till, det kan till exempel vara en ny standard eller en ny lag som skall antas. 

bottom of page