top of page

Vad är ISO 9001 ? 

ISO 9001 är en internationell standard som används av företag över hela världen. Certifiering enligt standarden är ofta en förutsättning för att man som företag ska få leverera varor eller tjänster till sina kunder.

Med ISO 9001 som grund skapar ni ett effektivt kvalitetsledningssystem som gör att blir det lättare att möta de krav som finns från kunder och omvärlden. Genom exempelvis processkartläggning och mätning av kundtillfredsställelse skapas en bra plattform och en möjlighet hela tiden förbättraoch utveckla företaget.

Ett kvalitetsledningssystem behöver inte alls vara krångligt och byråkratiskt, tvärtom skall det fungera som ett effektivt verktyg att driva sitt företag på. Vi kan hjälpa till att hitta de rutiner och arbetsätt som passar ert företag och anpassa ledningssystemet utifrån er verksamhet. Det kan exempelvis vara när det gäller processkartläggning, dokumenthantering, IT-lösningar, mätningar av kundtillfredställelse m.m.

bottom of page