top of page
Lagbevakning_edited.jpg

Lagbevakning

Har ni koll på lagarna som gäller er?

Att hålla koll på all lagstiftning kan både vara svårt och ta tid, dock är det både viktigt och nödvändigt för en verksamhet. Vi kan hjälpa Er med detta genom att upprätta förteckningar över lagar och uppdatera dessa regelbundet, detta gäller både miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning. Uppdateringar sker normalt två gånger per år eller enligt överenskommelse. Vi informerar också de förändringar som skett sen senaste uppdateringar så det blir enklare för er.
 
Vi kan även medverka vid företagets utvärdering av lagefterlevnad, som är ett krav i FR2000, ISO 14001 och ISO 45001. Vi kan också vara stöd vid verksamhetsutövarens egenkontroll för de företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.

Kontakta oss för mer information om lagbevakning. 

bottom of page