top of page
Utbildning-svartvitt.jpg

Utbildningar

Företagsinterna och öppna utbildningar

Vi genomför både företagsinterna och öppna utbildningar inom ledningssystem.

Följande utbildningar är ett grundkoncept, det finns möjlighet att anpassa utbildningar, innehåll och längd, efter varje företags egna behov. Hör av er för att diskutera vilka behov som finns i ert företag.

Kommande utbildningar:

Intern revision - FR2000:2022
- Stockholm 2024-04-09 - 10, 2 dagar

Läs mer om utbildningen här

Internrevision
FR 2000

En grundläggande utbildning i intern revision enligt FR2000 där vi går igenom kraven i standarden och genomför praktiska exempel på en revision.

Tid: 2 dagar

Kvalitetsledning Grund IS0 9001

Vi går igenom de grundläggande kraven och principerna som krävs för att ett kvalitetsledningssystem skall fungera på ett bra sätt.

Tid: 1 dag

Arbetsmiljö Grund
ISO 45001/AFS 2001:1

Vi går igenom grundläggande krav för ett certifierat ledningssystem och ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Tid: 1 dag

bottom of page