top of page

FR2000

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 passar bra för små och medelstora företag då standarden är integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden är också skriven så den är enkel att förstå och därmed lättare att implementera. Den är dessutom likställd med ISO-standardena i offentliga upphandlingar.

bottom of page