top of page
Säkerhet 2_edited.jpg

Säkerhet

Har ni en trygg och säker arbetsplats?

Att arbeta effektivt och strategisk med säkerhet och risk är att trygga och säkra kärnverksamheten från akuta händelser eller andra avvikelser som påverkar företagets verksamhet. 

 

Genom att arbeta strategiskt, proaktivt och långsiktigt skapar man en grund för att säkerställa att man har rätt säkerhetsnivå, en beredskap och motståndskraft mot plötsliga, icke önskvärda händelser.

 

KMA centers roll och stöd i detta med lång erfarenhet från strategiskt risk och säkerhetsarbete, revisoner och implementering av ledningssystem kommer att säkerställa att ni som kund får en stabil grund att arbeta ifrån, och har en beredskap för att kunna hantera oönskade händelser. 

 

KMA center erbjuder bland annat detta inom affärsområdet Säkerhet och Risk. 

  • Implementering av ledningssystem för säkerhet och risk.

  • Framtagande av styrdokument för säkerhet, risk och brand inklusive brandskyddsorganisationens roller.

  • Revisioner av styrdokument för säkerhet, risk, brand och IT säkerhet 

  • Analyser av företagets styrdokument för att säkerställa att de är implementerade och innehåller relevant information.

  • Riskanalyser både för specifika affärsområden som hela företaget.

  • Framtagande av handlingsplaner efter genomförd riskanalys. 

  • Lagbevakning inom området säkerhet, risk och brand

 

Som ny tjänst erbjuder vi även – lägesbilder, orsaksanalyser och projektledning inom området, säkerhet, risk och trygghetsarbete.

bottom of page