top of page

Den Perfekta Personalhandboken!

Vår konsult Kajsa Dahlqvist har lång erfarenhet av personalfrågor, bland annat från tjänster som VD och verksamhetschef och vet hur viktigt det är att ha en bra personalhandbok. Här passar vi på att ställa några frågor till Kajsa om nyttan med att ha en personalhandbok i företaget. Vad kännetecknar en riktigt bra personalhandbok enligt dig?

En bra personalhandbok ger tydligt internt signalvärde om vikten av personalfrågor, är i linje med aktuella lagar och regler, är tillgänglig för alla inom organisationen, enkel att förstå, och integrerar företagets ledningssystem samt tar upp kritiska säkerhetsaspekter som arbetsmiljö och IT-säkerhet.

Vad inspirerade er på KMA Center att starta och erbjuda tjänsten att skapa personalhandböcker för företag?

Inspirationen kom från att se hur många företag som kämpar med att skapa en effektiv och inkluderande arbetsmiljö. En välstrukturerad personalhandbok är grundläggande för att uppnå detta, men många saknar resurserna eller kunskapen för att skapa en. KMA Center fyller detta gap genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som speglar företagets kultur, regler och policies.

Hur skiljer sig KMA Centers tjänst från andra som erbjuder liknande lösningar?

Vår tjänst är unik eftersom vi inte bara fokuserar på dokumentets innehåll utan också på att skräddarsy personalhandboken för att matcha företagets specifika kultur, regler och policies. Vi ser till att handboken är i harmoni med företagets ledningssystem och aktuella lagkrav, och vi erbjuder kontinuerliga uppdateringar för att säkerställa dess relevans över tid.

Kan du berätta om processen att skapa en personalhandbok med KMA Center?

Absolut. Processen inleds med ett avtal, följt av ett inledande möte, antingen digitalt eller på plats, där vi går igenom ett frågeformulär. Baserat på detta tar vi fram en grundstruktur för handboken. Sedan arbetar vi tillsammans för att färdigställa handboken, och slutligen kommer vi överens om hur ofta handboken bör ses över och uppdateras.

Vad är ditt bästa råd till företag som vill förbättra sin personalhandbok?

Mitt bästa råd är att inte underskatta värdet av en välutformad personalhandbok. Det är inte bara ett dokument för policyer och regler, utan en plattform för att kommunicera företagets värderingar, kultur och förväntningar. Engagera dina anställda i processen, se till att den är lättillgänglig och förståelig, och glöm inte bort vikten av regelbundna uppdateringar för att hålla den relevant.

 

Kajsa hjälper er med den perfekta personalhandboken
Personalhandbok

Comments


bottom of page