top of page

Om KMA Center AB

På KMA center AB drivs vi av viljan att utveckla verksamheter, att hitta smidiga lösningar som kunderna blir nöjda med.  Genom ett effektivt kvalitetsarbete, säkra arbetsplatser och ett trovärdigt miljöarbete vill vi helt enkelt bidra till att skapa konkurrenskraftiga och hållbara företag och organisationer.

Vi som jobbar på KMA Center

KMA Center AB anlitas av kunder över hela Sverige och vi har ett stort nätverk med specialister inom olika områden som gör att vi kan erbjuda heltäckande lösningar inom ledningssystem. För oss är det viktigt att ha en personlig relation med kunden och vi gör alltid vårt yttersta för att erbjuda tjänster där vi utgår från kunden situation och verklighet.

Martin och Andreas har tidigare drivit egna företag inom samma område och har samarbetat i olika uppdrag och genomfört utbildningar tillsammans vilket gjorde steget att starta ett företag tillsammans naturligt. Efter lite förberedelser startade vi igång KMA Center AB i slutet på 2020.

Andreas Samuelsson

Konsult

Andreas har jobbat med ISO och ledningsystem sedan 2006 med att guida företag till certifiering. Anlitas idag av A3 certifiering som 3e partsrevisor ISO 9001, 14001 och 45001. Har på uppdragsbasis en roll att förvalta, marknadsföra och utveckla FR2000. I mån av tid jobbar Andreas med direkta konsultuppdrag och då gärna i ledningssystem där Office 365 är basen. 
Mobil: 0705-92 92 65
E-post: andreas@kmacenter.se 

Martin Eklund

Konsult


Efter anställningar som miljösamordnare och konsult startade Martin eget bolag 2006. Inledningsvis kombinerat med uppdrag inom fastighetsutveckling. Sedan 2007 har Martin också haft uppdrag som revisor för ISO 9001, 14001, 45001 och FR2000 för ett ackrediterat certifieringsbolag. Martin har en magisterexamen i Samhällsgeografi vid Göteborgs universitet.
Mobil: 0705-69 68 16
E-post: martin@kmacenter.se    

Fredrik Högbom

Konsult

Efter anställningar i både nationella som internationella chefspositioner med fokus på säkerhet och riskhantering arbetar Fredrik nu med FR2000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 där han hjälper kunder att implementera strukturen för ledningssystemet samt framtagande av styrdokument. Fredrik arbetar oftast med tekniska lösningarna som finns antingen via SharePoint, TEAMS, Cobabble eller andra digitala system.

Fredrik driver även KMA Center AB arbetsområde kring säkerhet med bland annat revidering av säkerhet, krisdokumentation och säkerhetsrevisioner på plats.
Mobil: 0703-
79 90 96
E-post: fredrik@kmacenter.se 

Nadia Skur

Konsult


Nadia har en bakgrund inom detaljhandeln där hon fungerat som både som säljare och driftansvarig. Mellan 2013 och 2018 var Nadia KMA-ansvarig på ett elinstallationsföretag för att efter det inneha en tjänst som Business Support på ett företag inom tillverkning. 2021 började Nadia som konsult på KMA Center.
Mobil: 0725-90 90 94
E-post: nadia@kmacenter.se 

lotta.jpg

Lotta Stenlund

Konsult


Lotta kommer främst stötta våra kunder inom vård och omsorg. Hon har stor och bred erfarenhet både som specialistsjuksköterska inom IVA och Operationssjukvård samt verksamhetschef för privat vårdverksamhet där hon även drivit igenom en certifiering enligt ISO 9001 och 14001. Hon har goda kunskaper av att både ta fram och driva ledningssystem. 

När det ni behöver kompetens eller hjälp kring era ledningssystem kopplat till vård så är det främst Lotta ni kommer möta.  

Mobil: 070-244 99 61
E-post: lotta@kmacenter.se 

20240119_133709.jpg

Kajsa Dahlqvist

Konsult


Kajsa har med över 20 års ledarerfarenhet som VD, affärsutvecklare och verksamhetschef gedigna kunskaper inom bolagsstyrning och organisatorisk ledning. Hennes utgångspunkt har alltid varit att skapa en välmående kultur i sin organisation. Kajsa specialiserar sig på att bygga användarvänliga ledningssystem enligt flera standards, bland annat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och FR 2000. Kajsa hjälper er att skapa praktiska och verksamhetskompatibla ledningssystem och styrdokument, samt visuella lösningar i SharePoint, TEAMS eller andra digitala system utifrån er nulägesstatus, behov och önskemål. 

Mobil: 0732-46 43 62
E-post: kajsa
@kmacenter.se 

W Edwards Deming

Senior Advisor (vår Guru)
 

Deming var en förgrundsgestalt inom kvalitetsområdet och har legat bakom tankar och ideér som har utvecklat kvalitetsarbete från mitten på 1900-talet fram till nu b.la. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) som ligger som grund för allt modernt kvalitetsarbete och ledningssystem.

bottom of page