top of page

ISO 14001 - Miljö

Ett planerat miljöarbete med ISO 14001 som grund har många fördelar. Först och främst är det en hjälp för en organisation att minska dess miljöpåverkan. En annan fördel är att det går att minska kostnader genom att effektivisera användningen av resurserna. En tredje fördel är den miljödrivna affärsutvecklingen, att använda de fördelar som miljöarbetet ger till att profilera företaget och dess produkter och tjänster.

Genom ett systematiskt och strukturerat miljöarbete ökar organisationens kunskap och insikt om miljöfrågor vilket hjälper till att leva upp till samhällets krav och förväntningar men samtidigt ger det också förutsättningar att själva ställa krav på andra. Vi kan hjälpa till i alla delar av ert miljöarbete, exempelvis genomföra en miljöutredning, upprätta lagförteckning, sammanställa miljöredovisning, egenkontroll av tillståndspliktig verksamhet, interna revisioner, utbildningar m.m.

bottom of page