top of page
Informationsteknologi

Personalhandbok

Den Perfekta personalhandboken?

Personalhandboken är viktig – kanske ett av de viktigaste dokumenten ett företag med anställda kan ha. Den perfekta personalhandboken är inte alltid helt lätt att lyckas med men med en riktigt bra personalhandbok kommer ni långt.
 

Vad kännetecknar en riktigt bra personalhandbok? Den ska:
 

  • Ge stort internt signalvärde om personalfrågor  

  • Vara i balans med lagar och regler

  • Finnas tillgänglig för alla i organisationen 

  • Vara enkel att förstå 

  • Följa ert ledningssystem och tar upp viktiga säkerhetsfrågor såsom arbetsmiljö och IT-säkerhet


 

Vi kan hjälpa dig

KMA Center ta fram en specialbyggd digital personalhandbok:
 

- baserad på era regler, er kultur och era policies

- som stämmer gentemot ert ledningssystem och lagar/reglementen.
 

Låt personalhandboken vara en grundbult i ert företag!

Så här går det till

1. Avtal tecknas
2. Du besvarar ett formulär med frågor och vi tar ett första möte i teams eller på plats utifrån ert önskemål.
3. KMA center tar fram en grundstruktur
4. KMA Center färdigställer personalhandboken tillsammans med dig
5. Kommer överens om vilken intervall du önskar ha personalhandboken synad/uppdaterad.

Kontakta Kajsa om du vill veta mer om personalhandboken:
0732-46 43 62
kajsa@kmacenter.se 

bottom of page