top of page
Ledningssystem_edited.jpg

KMA-stöd

Spara tid, låt oss göra jobbet!

Om ni saknar tid eller kompetens för att hantera och driva ett ledningssystem så kan vi hjälpa till med detta. Vi kan vara er KMA-samordnare. Det kan handla om planering och genomförande av interna revisioner, planera och delta på lednings genomgång, medverka vid utvärdering av lagefterlevnad, upprätta miljöutredningar, uppdatera kemikalieförteckningar m.m. helt enkelt allt det ni behöver hjälp med. Tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar er.

bottom of page