top of page
Digitala Tjänster_edited.jpg

Digitala tjänster

Vilka är dina digitala möjligheter och vilka förutsättningar finns i eran organisation? 

  

Vi hjälper er gärna med att gå igenom era förutsättningar för att skapa en grundstruktur för ett fungerande ledningssystem. Går det att använda era nuvarande plattformar på ett bra sätt eller krävs det andra digitala lösningar för att få det att fungera just för er.  

Att investera i en separat IT lösning betyder inte per automatik att ledningssystemet blir verkningsfullt och begripligt. Företagets kultur och arbetssätt är det som skall styra. 
 

Som utgångspunkt agerar vi helt oberoende i frågan och i samråd mer er kommer vi fram till en lämplig lösning utifrån era befintliga IT miljöer. I de fall när det krävs en komplettering eller förändring har vi några bra alternativ som ni kan läsa om här.

 


Läs mer om hur du väljer rätt digital lösning
 

KMA online

KMA online är vår egen digitala plattform för hantering av ledningssystem. Det är en enkel och prisvärd lösning där du kan lägga upp rutiner och hantera dokument. Det finns också funktioner för att skapa årsplaner, och handlingsplaner. Du kan också hantera ärenden och händelser av olika slag så som avvikelser, tillbud, olyckor, förbättringsförslag, reklamationer m.m. Här finns också mallar och checklistor som ett stöd för ditt ledningssystem samt en lagförteckning (miljö och arbetsmiljö) som uppdateras två gånger om året.

Läs mer här www.kmaonline.se 

SharePoint / Microsoft 365


Om ert företag har Microsoft 365 med en SharePoint-lösning eller planerar att skaffa detta kan det vara ett bra och effektivt sätt att hantera sitt ledningssystem. Vi kan vi hjälpa er att strukturera och lägga upp ett ledningssystem. Vi gör anpassningar och tar fram lösningar med Microsoft 365 som bas.

Vi hjälper er med att skapa ledningssystem i SharePoint där alla dokument enkelt finns tillgänglig i era olika processer. Vi tar tillsammans fram smarta funktioner med hjälp av Power Apps eller SharePoint lists m.m. 

 

SharePoint erbjuder många möjligheter och har få begränsningar. Vi säkerställer användarvänlighet och enkelhet. För att möta kraven eller önskemål om funktionalitet har vi samarbeten med sharepoint specialister. Vi är alltid med och driver projektet till användarnytta och uppfyllande av standardkrav såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller FR2000. 

 

bottom of page