top of page
Digitala Tjänster_edited.jpg

Att tänka på när du väljer digital lösning

Vilka är dina digitala möjligheter och vilka förutsättningar finns i eran organisation? 

  

De flesta företag har en ganska spridd flora när det gäller IT - Mappstrukturer, servermiljö, Dropbox, GoogleDrive, Sharepoint, Office 365, affärssystem och en rad andra applikationer och system. Ofta finns det en mix av detta på ett och samma företag. Tanken med ett ledningssystem är att information och arbetsinstruktioner skall finnas tillgängliga för alla medarbetare. Det är därför av största vikt  att tänka till och göra det smart så att information finns där den behövs.  

 

Vi hjälper er gärna med att gå igenom era förutsättningar för att skapa en grundstruktur för ett fungerande ledningssystem. Går det att använda era nuvarande plattformar på ett bra sätt eller krävs det andra digitala lösningar för att få det att fungera just för er.  

Att investera i en separat IT lösning betyder inte per automatik att ledningssystemet blir verkningsfullt och begripligt. Företagets kultur och arbetssätt är det som skall styra. Vi ser tyvärr allt för ofta företag
som hamnat fel här. Dessutom skall man vara vaksam på höga licensavgifter och andra kostnader m.m.  

  

Som utgångspunkt agerar vi helt oberoende i frågan och i samråd mer er kommer vi fram till en lämplig lösning utifrån era befintliga IT miljöer. I de fall när det krävs en komplettering eller förändring har vi några bra alternativ som ni kan läsa om på sidan för digitala tjänster.  

bottom of page